Processos de construcció de la identitat d'aprenent: anàlisi del discurs de les interaccions a l'aula

Author

Lázaro, Laura ORCID

Director

Esteban Guitart, Moisès, 1981-

Date of defense

2023-11-22

Pages

400 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa

Doctorate programs

Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)

Abstract

This work aims at analysing the discursive forms by which various processes and resources that configurate the learner identity are constructed through interpersonal interactions in the classroom. For this purpose, we have carried out a qualitative case study. The main data set are natural interactional data collected in classrooms within formal educational settings. This research takes a sociocultural perspective and is in consonance with the Learner Identity model developed by Coll, Falsafi and colleagues. Firstly, this work inquiries how learners are positioned and recognized as learners through discursive processes in the classroom. Through positioning, subjects identify themselves and are identified by others with specific positions, that is, with sets of predicates that refer to subjects. The results show that positioning students as learners is one of the main discursive processes by which subjects’ specific learner identities are constructed. Moreover, recognition is deemed as one of the elements contributing to identity formation and to the development of certain psychological relationships of individuals with themselves. In Coll, Falsafi and colleagues’ model, recognition of oneself as a learner is an inter-psychological as well as an intra-psychological process which is central in the construction of learner identity. This research analyses discursive interactions in the classroom, so positioning and recognition processes are studied mainly in their inter-psychological dimension. The results of the analysis show that recognition processes of students as learners in interactions, are linked to positioning processes of these students as learners. Moreover, recognition processes are mainly constructed through assessments on the predicates attributed to students as learners and through assessments on the learner positions attributed to them


En aquesta tesi s’analitzen formes discursives per les quals es construeixen processos i recursos relacionats amb la configuració de la identitat d’aprenent en les interaccions interpersonals a l’aula. Per fer-ho, s’ha dut a terme un estudi de casos qualitatiu. Les dades principals analitzades són dades naturals d’interacció a l’aula recollides en contextos formals d’ensenyança i aprenentatge. La recerca adopta una perspectiva sociocultural i s’emmarca en el conjunt de treballs que desenvolupen el model d’identitat d’aprenent de Coll, Falsafi i col·laboradores. En primer lloc, s’estudia la forma com es construeixen discursivament els processos de posicionament i de reconeixement de l’alumnat com a aprenent a l’aula. Per mitjà del posicionament, els subjectes som identificats i ens identifiquem amb certes posicions, o el que és el mateix, amb conjunts de predicats que fan referència als subjectes. Els resultats de la tesi mostren que els processos de posicionament de l’alumnat com a aprenent, són una de les formes principals amb què es configuren identitats d’aprenent dels subjectes a l’aula. Per altra banda, el reconeixement es concep com un dels aspectes que condueix a la formació de la identitat dels subjectes i en específic, al desenvolupament del tipus de relació psicològica que els subjectes estableixen amb sí mateixos. En el model de Coll, Falsafi i col·laboradores, el reconeixement d’una mateixa com a aprenent és un procés interpsicològic i intrapsicològic central en la construcció de la identitat d’aprenent. En aquesta tesi s’analitzen les interaccions discursives a l’aula, de manera que l’estudi del posicionament i del reconeixement s’enfoca principalment en la dimensió interpsicològica d’aquests fenòmens. Els resultats de l’anàlisi mostren que en les interaccions interpersonals, el reconeixement de l’alumnat com a aprenent es dona vinculat als processos de posicionament i que principalment es configura a partir de valoracions sobre les posicions i els predicats atribuïts als i les aprenents com a aprenents

Keywords

Identitat d'aprenent; Identidad de aprendiz; Learner Identity; Anàlisi del discurs; Análisis del discurso; Discourse analysis; Alumnes; Alumnos; Students; Classe (Ensenyament); Clase (Educación); Classes (Groups of students); Relacions interpersonals; Relaciones interpersonales; Interpersonal relations

Subjects

159.9 - Psychology; 37 - Education

Documents

tlll_20231122.pdf

4.284Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)