A human pancreatic ribonuclease variant kills cancer cells by apoptosis and reduces the expression of P-glycoprotein in MDR cell lines 

  Castro Gallegos, Jessica (Date of defense: 2010-10-26)

  En aquesta tesi s'han estudiat les propietats antitumorals d'una variant de la ribonucleasa pancreàtica humana anomenada PE5 que incorpora un senyal de localització nuclear. Aquest estudi mostra que PE5 indueix l'apoptosi ...

  Altered glycosylation in pancreatic cancer: development of new tumor markers and therapeutic strategies 

  Guerrero Barrado, Pedro Enrique (Date of defense: 2020-07-29)

  Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDA), the most common pancreatic cancer, remains one of the most lethal tumor types, with extremely low survival rates due to late diagnosis and resistance to standard therapies. Expression ...

  Anàlisi de la selectivitat per a cèl·lules tumorals de ribonucleases citotòxiques i desenvolupament d'eines per augmentar aquesta selectivitat 

  García Galindo, Glòria (Date of defense: 2016-07-19)

  Les ribonucleases són enzims que presenten citotoxicitat selectiva per a cèl·lules tumorals. S'ha proposat l’ús de ribonucleases dirigides a nucli (ND-RNases) com a fàrmacs antitumorals. En aquest treball s'ha caracteritzat ...

  Anàlisi de la vehiculització de compostos metàl·lics com a agents antitumorals i de la família HER-EGF en la resistència als tractaments oncològics 

  Carrion-Salip, Dolors (Date of defense: 2014-09-17)

  Most current chemotherapeutic agents are of limited use due to their side effects and the resistance to treatment that tumour cells develop. In this thesis, we have contributed to the knowledge of these limitations through ...

  Antitumoral properties of epidermal growth factor derivatives 

  Panosa Roqueta, Clara (Date of defense: 2015-12-14)

  The members of the epidermal growth factor (EGF) / ErbB family are prime targets for cancer therapy. However, the therapeutic efficiency of the existing anti-ErbB agents is limited. Thus, identifying new molecules that ...

  Bioenergetics mechanism and autophagy in breast cancer stem cells 

  Cufí González, Sílvia (Date of defense: 2015-05-22)

  Aquest és el primer informe que demostra que l'autofàgia està mecànicament vinculat al manteniment de les cèl•lules tumorals que expressen alts nivells de CD44 i baixos nivells de CD24, que són típics de les cèl•lules mare ...

  Biomarcadors diagnòstics de disfunció miocàrdica associada a xoc sèptic: avaluació de la troponina T ultrasensible i de la hiperosmolalitat plasmàtica 

  Murcia Gubianas, Cristina (Date of defense: 2022-07-14)

  La resposta inflamatòria d’un hoste pot ser excessiva o desregulada en relació a la intensitat o la durada d’una agressió. Quan aquesta resposta és secundària a una infecció es coneix com a sèpsia i pot acabar lesionant ...

  Caracterització de determinants estructurals de propietats especials de la ribonucleasa pancreàtica humana 

  Tubert Juhé, Pere (Date of defense: 2012-07-24)

  Ribonucleases are promising candidates for use in anticancer therapy. There are different ways to endow an RNase with antitumor properties. Targeting the enzyme to the cell nucleus is a potential approach. PE5 is a variant ...

  Caracterització estructural de Ribonucleases humanes 

  Mallorquí Fernández, Goretti (Date of defense: 2003-05-22)

  Les dues proteïnes estudiades en aquest treball (ECP o RNasa 3 i RNasa 1ΔN7) pertanyen a la superfamília de la RNasa A i resulten d'especial interès per la seva potencial aplicació en la teràpia i/o diagnòstic del ...

  Efecte de l'administració de l'rt-PA en condicions isquèmiques in vitro i in vivo: Cav-1 com a potencial biomarcador de volum d'infart 

  Comajoan von Arend, Pau (Date of defense: 2019-12-18)

  Recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) is currently the only FDA-approved drug for the treatment of acute ischaemic stroke. However, the application of this therapy is limited to <5-7% of patients due to the ...

  Efectes del fotoperíode sobre la qualitat espermàtica de mascles porcins Sus domesticus 

  Sancho Badell, Sílvia (Date of defense: 2002-12-18)

  En el presente estudio se analizan los efectos de los fotoperiodos ambientales de otoño e invierno y los fotoperiodos experimentales de 24, 12 y 0 horas de luz artificial sobre la calidad del semen de machos reproductores ...

  El virus de l'hepatitis C i la ribonucleasa Phumana: aspectes biològics i terapèutics 

  Nadal i Matamala, Anna (Date of defense: 2004-01-26)

  El virus de l'hepatitis C (VHC) provoca una hepatitis crònica que afecta a més de 170 milions de persones d'arreu del món. És un virus petit que es classifica dins de la família Flaviviridae i és un virus d'RNA de cadena ...

  Electrical stimulation of the medial forebrain bundle as a potential therapy for Alzheimer's disease: effects on molecular markers in rodent model 

  Puig Parnau, Irene (Date of defense: 2021-06-01)

  Electrical stimulation of deep brain areas has been suggested as a novel approach to restore memory circuits in Alzheimer’s disease (AD). Previous studies from our group have demonstrated that rewarding stimulation of the ...

  Estabilitat conformacional de variants de la ribonucleasa A: pressió i temperatura com a inductors dels desplegament proteic 

  Torrent i Mas, Joan (Date of defense: 2000-07-26)

  A fi d'analitzar la contribució de la regió C-terminal proposada com a iniciadora del plegament (CFIS 106-118) a l'estabilitat de l'RNasa A, els residus alifàtics d'aquesta regió es van substituir, mitjançant mutagènesi ...

  Estudi d'un receptor quinasa atípic (Mark) i de les proteïnes que interaccionen amb el seu domini intracel·lular. Transducció del senyal i desenvolupament en blat de moro (Zea mays) 

  Llompart i Royo, Blanca (Date of defense: 2002-04-25)

  Aquesta tesi doctoral s'engloba dins d'un projecte general d'estudi de gens implicats en l'embriogènesi del blat de moro. L'embriogènesi del blat de moro, i en general la de totes les plantes superiors, es dóna en tres ...

  Estudi de l'acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia antitumoral 

  Ferrer Soler, Laura (Date of defense: 2007-03-30)

  L'inhibidor de carboxipeptidasa de patata (PCI) és un antagonista de l'EGF. Un dels problemes del PCI, però, és la baixa afinitat per l'EGFR en comparació amb el lligand natural. En aquest treball s'han dissenyat nous ...

  Estudi de l'activitat antitumoral de nous compostos basats en metalls de transició 

  González Bártulos, Marta (Date of defense: 2017-03-17)

  Nowadays, cancer is one of the leading causes of death in developed countries. Therefore, there is great interest of developing new therapeutic strategies to improve the efficiency of current cancer treatments. The ...

  Estudi de la reacció de trans-splicing i caracterització fisicoquímica de la inteïna partida Neq DNA polimerasa B de l'hipertermòfil N. equitans 

  Gordo Hernández, Verónica (Date of defense: 2021-06-23)

  Protein splicing is an autocatalytic process with different stages that involves the elimination of an internal sequence, called intein, from the precursor polypeptide chain and the formation of a peptide bond between ...

  Estudis bioquímics i moleculars en pacients amb deficiències mitocondrials i de coenzim Q10 

  Buján Murlà, Núria (Date of defense: 2016-01-29)

  The diagnose of a mitochondrial disease implies biochemical studies such as the enzymatic activities of the mitochondrial respiratory chain (MRC) and the quantification of the amount of CoQ10 in energetic tissues. Throughout ...

  Estudis cinètics i estructurals de la trans inteïna Npu DnaE de "Nostoc punctiforme" 

  Soler Campmajó, David (Date of defense: 2014-10-30)

  Les inteïnes són dominis proteics que mitjançant un procés de tall i unió s’autoescindeixen de la cadena polipeptídica precursora i catalitzen la unió de les seqüències flanquejants (exteïnes) mitjançant un enllaç peptídic. ...