Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció

La Universitat Jaume I de Castelló és un centre públic d'ensenyament superior i d'investigació, creat en 1991, que persegueix el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn a través de la creació i transmissió de coneixements. En l'actualitat imparteix 31 titulacions de grau, 49 màsters i 19 programes de doctorat, i compta amb més de 15.000 estudiants.

L'Escola de Doctorat gestiona els estudis de Doctorat. Els seus programes abasten línies de recerca en arts, humanitats, ciències socials i jurídiques, salut, ciències experimentals i tecnologia i ofereixen una ampla varietat de cursos adaptats a diferents necessitats formatives.

Des de la Biblioteca s'introdueixen les tesis doctorals a TDX, que també es recol.lecten al Repositori UJI.

-------

La Universitat Jaume I de Castelló es un centro público de enseñanza superior y de investigación, creado en 1991, que persigue el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de su entorno a través de la creación y transmisión de conocimientos. En la actualidad imparte 31 titulaciones de grado, 49 másteres y 19 programas de doctorado, y cuenta con más de 15.000 estudiantes.

LaEscuela de Doctorado gestiona los estudios de Doctorado. Sus programas comprenden líneas de investigación en artes, humanidades, ciencias sociales y jurídicas, salud, ciencias experimentales y tecnología y ofrecen una amplia variedad de cursos adaptados a diferentes necesidades formativas.

Des de la Biblioteca se introducen las tesis doctorales en TDX, que también son recolectadas por el Repositori UJI.

-------

Universitat Jaume I of Castellón is a public higher education and research center, created in 1991, aiming at the social, economic and cultural development of the society of your environment through the creation and transmission of knowledge. Our university offers 31 degrees of grade, 49 master's degrees and 19 doctorate programs, and has more than 15,000 students.

TheDoctoral School manages doctoral courses. Their programs include research in arts, humanities, social sciences and law, health, experimental sciences and technology and offer a wide variety of courses adapted to different training needs.

The library introduces the doctoral theses in TDX, which are also collected by the Repository UJI.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Jaume I i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uji.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

------

Si sois doctores de la Universitat Jaume I y queréis publicar vuestra tesis en TDR, contactad con tdx@uji.es. Para más información consultad las preguntas más frecuentes.

------

If you are a doctor of Universitat Jaume I and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uji.es. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

A Cognitive Linguistics Analysis of the Effect of a 3D Video Game as an Educational Resource on the Learning of the prepositions “in” and “on” in a Higher Education Context 

Boghiu Balaur, Sorina (Date of defense: 2024-02-16)

This thesis investigates the pivotal role of prepositions in the English language, emphasizing their significance in conveying spatial and temporal relationships. Focusing on the challenges faced by EFL learners, the ...

L'obra d'Elfriede Jelinek traduïda al català: anàlisi i recepció 

Luque Arrufat, Vita Vera (Date of defense: 2024-01-12)

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és analitzar la recepció de l’obra de l’escriptora austríaca Elfriede Jelinek, premi Nobel de Literatura l’any 2004, dins de l’àmbit catalanoparlant. Per assolir-ho, es duen a terme, d’una ...

Cine inclusivo: contexto, metodología y praxis 

Font Bisier, Miguel Ángel (Date of defense: 2023-11-29)

La discapacidad acompaña al ser humano desde su origen, y la forma en la que se ha convivido con ella ha evolucionado desde el rechazo hasta la igualdad de derechos. Con relación al acceso y participación de las personas ...

Mediation in Language Teaching and Learning in Secondary Education 

Ciaramita, Giulia (Date of defense: 2023-12-01)

The present thesis will deal with the topic of mediation, in relation with plurilingual approaches and digital tools. In particular, the employment and teaching of mediation in Secondary Education in Spain and Italy will ...

Digital patient narratives in the spotlight: a multilingual analysis of metaphors and medical terminology 

Moreno Moreno, Jenifer (Date of defense: 2023-11-21)

Health discourse analysis has become particularly attractive in recent years. It provides information about how the public understands certain more general concepts, such as health or disease, or more specific ones, such ...

The effect of intensity of content and language integrated learning programmes on students’ multilingual writing 

Guzmán Alcón, Irene (Date of defense: 2023-10-06)

The study examines how the intensity of CLIL programmes and out of school activities influence students’ communicative appropriateness in writing from a multilingual perspective. It follows a mixed-method research approach, ...

A Study of Ahmed Saadawi’s Frankenstein in Baghdad in Light of Appropriation of Mary Shelley’s Frankenstein Through Translation and Adaptation Studies 

mahmood, karzan (Date of defense: 2023-07-27)

This doctoral thesis examines both Mary Shelley’s Frankenstein, Or the Modern Prometheus (1888), and Ahmed Saadawi’s Frankenstein in Baghdad (2014) in light of adaptation and appropriation by employing the framework of ...

Las tecnologías de la traducción en España: análisis didáctico-curricular 

Sánchez Castañ, Roser (Date of defense: 2023-07-05)

La presente tesis doctoral tiene como objetivo analizar los retos a los que se enfrentan los entornos de enseñanza-aprendizaje de las tecnologías de la traducción (TT) en los grados de Traducción e Interpretación (TeI) en ...

The Quality of Medical Interpreting Services Against the Backdrop of Health Tourism in the Valencian Community, Spain, Viewed Through the Lens of the Sociology of Professions 

Gavlovych, Nina (Date of defense: 2023-03-08)

The thesis investigates the concept of medical interpreting through the lens of the Sociology of Professions and Freidson's (2001) theory of professional knowledge in the light of the lack of recognition of the figure of ...

La ciutat de València. Estudi interdisciplinari contemporani. Local i universal. Memòria i contemporaneïtat. Individu i societat. Espai i escriptura 

García Llorens, Jaume (Date of defense: 2023-03-02)

Partint del fet que l’època de majors transformacions en tots els àmbits en la història de la ciutat de València ha sigut la segona meitat del segle XX, i que el discurs artístic ha caracteritzat, creat i imaginat una ...

La relación conceptual genérico-específico. Su formalización e implementación en una base de conocimiento terminológica. 

Rambla Mulet, Elena (Date of defense: 2023-01-30)

En los noventa se inicia en inteligencia artificial un interés por las bases de conocimiento u ontologías. Desde entonces, muchos autores han señalado las ventajas que tanto para ingenieros como para terminólogos puede ...

The Role of instruction, lenguage proficiency and motivation in second language writing 

Sánchez Muñoz, Gloria (Date of defense: 2022-12-21)

This thesis explores 2nd year Baccalaureate students’ L2 writing development from a holistic communicative perspective during a whole academic year. In particular, it examines the impact the instructional treatment used, ...

Pragmatic Awareness and Engagement with Language from a Multilingual Perspective 

Martinez-Buffa, Ignacio (Date of defense: 2022-12-16)

The current study focuses on multilingual learners’ engagement with languages and the collaborative construction of their pragmatic awareness. The construct of Engagement with Language (Svalberg, 2009, 2012) was implemented ...

Multilingüismo y (no) traducción: Estudio descriptivo de los cambios de código presentes en las traducciones del boom del Nordic noir sueco 

Pascual-Beltrán, Ana (Date of defense: 2022-12-13)

Las novelas del boom del Nordic noir sueco presentan fragmentos, frases y términos en otras lenguas que se alternan con la lengua principal. Esta alternancia refleja la realidad multilingüe de Suecia, donde el inglés tiene ...

Traducció i construcció d’identitats nacionals: Els musicals de Broadway viatgen a Europa 

Noll Obiol, Joan Alfred (Date of defense: 2022-07-19)

L’estudi de traduccions escenificables de texts enllaçats amb música comporta un factor de coordinació ritmicomusical que condiciona fortament la tasca. La necessitat de conèixer les llengües implicades però també el ...

No dejar caer el cuerpo: Derrida y la traducción como forma del acontecimiento 

Molines Galarza, Núria (Date of defense: 2022-07-21)

Esta tesis doctoral se plantea como una investigación híbrida entre la Traductología y la Filosofía, centrada en la obra de Jacques Derrida. Tras repasar los conceptos fundamentales de su obra y diferentes aproximaciones ...

The Empowerment of Perceptual Learning Styles with the Use of Social Media in the University Foreign Language Classroom 

Gargallo Camarillas, Noelia (Date of defense: 2022-07-14)

The integration of new media technologies in the English as a Foreign Language (EFL) classroom has contributed to the evolution of the 21st century educational system towards multimodal communication. This doctoral ...

Functional diversity in higher education: curriculum accommodation for people with vision disability or hearing impairment in the English as a Foreign Language classroom 

Martínez Hernández, Ana Isabel (Date of defense: 2022-07-14)

This doctoral dissertation sets out to find useful and applicable inclusive practices that aim at UDL that could be implemented in the EFL context to make it accessible to learners with visual or aural diversity, with three ...

Estudio diacrónico de locuciones nominales y adjetivales españolas en diferentes tradiciones discursivas (siglos XVI a XX) 

Puertas Ribés, Elia (Date of defense: 2022-07-08)

En el marco de la fraseología diacrónica, la presente tesis doctoral estudia un total de ochenta locuciones nominales y adjetivales desde tres niveles de análisis lingüístico (semántico, morfosintáctico y discursivo) en ...

El discurso periodístico informativo: un análisis del estilo comunicativo a partir de las relaciones sintácticas y lógico-semánticas 

Moya Isach, Rosana (Date of defense: 2022-06-28)

El objetivo del presente estudio es analizar la diversidad de los estilos de la noticia periodística, atendiendo a los diferentes modelos comunicativos de las cabeceras españolas generalistas y especializadas de referencia: ...

More