Examining inclusive teaching strategies to develop inclusive education at the Chinese primary schools 

  Li, Dandan (Date of defense: 2023-03-27)

  Amb l’objectiu de desenvolupar l’educació inclusiva xinesa a les escoles d’educació primària, aquest estudi va utilitzar mètodes mixts per analitzar la situació actual de les estratègies d’ensenyament inclusivos a les ...

  Examining the Antecedents of Higher Education Dropout and Identifying Prevention Solutions Study Context: Catalan Public Universities 

  Naaman, Hind G. (Date of defense: 2022-03-11)

  L'abandonament de l'educació superior s'ha considerat una preocupació important per a diversos investigadors del camp de l'educació a tot el món. Tot i que es van dur a terme diferents estudis per tractar el tema, tots es ...

  La formación inicial de maestros en contextos de diversidad cultural: aportaciones desde la didáctica de la Geografía 

  Barroso Hortas, Maria João (Date of defense: 2023-03-24)

  Aquest estudi està orientat a la formació inicial del professorat de ciències socials i geografia, afrontant els reptes que s'enfronten a les seves classes del segle XXI, que es caracteritzen per la diversitat cultural i ...

  Los espacios educativos y de sociabilidad de la juventud refugiada y solicitante de asilo: experiencias en Cataluña 

  Gabrielli, Mara (Date of defense: 2023-03-02)

  Des d’una perspectiva interseccional, s’analitzen els factors institucionals, contextuals i individuals que influeixen sobre el procés d’integració social de la joventut refugiada i sol·licitant d’asil (12-24 anys) a ...