Now showing items 12-31 of 78

  Decision Making Tools for Sustainable Transition Toward Low Carbon Energy Technologies in the Residential Sector 

  Abokersh, Mohamed (Date of defense: 2021-05-04)

  Aliniant-se amb l’ambiciós paquet energètic i climàtic de la UE 2030 per reduir les emissions d’efecte hivernacle i substituir les fonts de calor convencionals mitjançant la presència de participacions d’energia renovable ...

  Desarrollo de un banco de ensayos multifuncional y de los procedimientos para caracterizar equipos térmicos de refrigeración y bombas de calor de pequeña potencia 

  Rodríguez Carabias, Joaquin (Date of defense: 2013-11-20)

  Los sistemas de cogeneración de pequeña potencia pueden son adecuados para conseguir un uso eficiente de la energía en el sector terciario. Existen en el mercado diversos equipos de cogeneración de pequeña potencia utilizando ...

  Design and characterization of actively-moving polymers obtained via dual-curing processing 

  Belmonte Parra, Alberto Francisco (Date of defense: 2018-01-25)

  En aquesta tesis doctoral s'ha dut a terme la síntesis, caracterització i modelització dels Actively-moving Polymers o polímers que responen a estímuls externs amb canvis dimensionals. Per una banda s'han sintetitzat i ...

  Determinación experimental y modelización de propiedades termodinámicas de mezclas de CO2 con absorbentes para refrigeración por resorción 

  Ramírez Ramos, Gisselle Esther (Date of defense: 2021-07-13)

  El present treball té en primer lloc el propòsit d'ampliar la base de dades existent de propietats termodinàmiques de la mescla CO2 / acetona, rellevants per a l'estudi dels sistemes de refrigeració per compressió / resorció, ...

  Direct Numerical Simulation of Turbulent Dispersion of Buoyant Plumes in a Pressure-Driven channel flow. 

  Fabregat Tomàs, Alexandre (Date of defense: 2006-12-15)

  Simulacó numérica directa de la dispersió turbulenta de plomalls amb flotació en un flux en un canal Alexandre Fabregat Tomás, Tarragona, octubre del 2006 <br/>1 Introducció<br/>L'objectiu d'aquest treball és estudiar la ...

  Dual-curing thiol-acrylate-epoxy thermosets for functional applications 

  Russo, Claudio (Date of defense: 2021-09-06)

  Avui en dia, cada vegada més aplicacions exigeixen materials amb un disseny complex, missió complicada en polímers termoestables, i per això el curat dual és una eina extremament útil en el disseny de termoestables. El ...

  Effects of architectural design variables on energy and environmental performance of office buildings 

  Ordoñez García, Arturo (Date of defense: 2016-02-09)

  Aquesta tesi aborda la comprensió dels efectes que les principals variables de disseny arquitectònic tenen en les prestacions energètiques, mediambientals i econòmiques dels edificis d'oficines, ...

  Estudio acústico de los monasterios cistercienses masculinos del camp de Tarragona 

  González Baixauli, Genaro (Date of defense: 2014-11-04)

  En aquesta tesi doctoral s'estudia el comportament acústic dels monestirs cistercencs masculins del Camp de Tarragona. Existeixen estudis anteriors sobre l'acústica d'abadies cistercenques, de la Provença francesa i del ...

  Estudio del proceso de absorción con amoniaco-agua en intercambiadores de placas para equipos de refrigeración por absorción. 

  Cerezo Román, Jesús (Date of defense: 2006-10-27)

  En los últimos años ha aumentado la demanda de equipos de refrigeración por absorción de pequeña potencia con accionamiento térmico a baja temperatura. El desarrollo de estos equipos requiere altas prestaciones en los ...

  Estudio del proceso de ebullición forzada de la mezcla amoniaco/agua en intercambiadores de placas para equipos de refrigeración por absorción. 

  Taboas Touceda, Francisco (Date of defense: 2006-12-20)

  En los últimos años ha aparecido una demanda de equipos de refrigeración por absorción de pequeña potencia con accionamiento térmico a baja temperatura, fundamentalmente por las posibilidades de aprovechar energía solar ...

  Estudio teórico y experimental de la solución acuosa de nitratos de litio, sodio y potasio como fluido de trabajo en enfriadoras de agua de absorción con accionamiento a alta temperatura 

  Álvarez Bermúdez, Maria Eugenia (Date of defense: 2013-02-27)

  A pesar de las ventajas que ofrecen los sistemas de refrigeración por absorción, su utilización está muy por debajo de su potencial técnico y económico. El fluido de trabajo convencional H2O/LiBr presenta serios problemas ...

  Estudio teórico y experimental de los componentes térmicos para bombas de calor de resorción con CO2. 

  Dávila Aldás, Paúl Sebastián (Date of defense: 2020-12-11)

  La present tesi realitza un estudi experimental de l'procés de desorció de la barreja CO2 / acetona en un intercanviador de calor de plaques. S'ha realitzat una revisió bibliogràfica de la demanda energètica a nivell ...

  Estudio teórico-experimental de la solubilidad y la presion de vapor de disoluciones acuosas de nitratos y nitritos alcalinos para sistemas de absorción de alta temperatura. 

  Vargas Lira, Pedro (Date of defense: 2015-07-27)

  En aquesta tesi s'ha realitzat un estudi teòric-experimental sobre mescles aquoses basades en el nitrat de liti com a component principal i nitrats i nitrits de sodi i potassi com a additius, per tal de millorar la seva ...

  Estudio teórico-experimental de un refrigerador solar fotovoltaico con almacenamiento de frio mediante materiales de cambio de fase 

  Coca Ortegón, Adriana-Clemencia (Date of defense: 2019-06-11)

  Els refrigeradors solars fotovoltaics són una solució útil per a la conservació d'aliments i la gestió de la cadena de fred en aquelles regions sense subministrament d'electricitat, o on aquest subministrament no tingui ...

  Exergy recovery from LNG-regasification for polygeneration of energy 

  Atienza Márquez, Antonio (Date of defense: 2020-12-16)

  El Gas Natural Liquat (GNL) és una excel·lent font d'exergia física a causa de la seva temperatura criogènica i, habitualment, elevada pressió de regasificació. Encara que aquest potencial exergètic es pot utilitzar, com ...

  Experimental analysis of multiphase flows. Design and setup of an experimental facility 

  Sassi Arobba, Paolo Juan (Date of defense: 2021-04-30)

  Una millor comprensió dels complexos fenòmens que regeixen la dinàmica del fluxos tri-fàsics així com un increment en la capacitat predictiva de la seva dinàmica, són crucials en el disseny i construcció de sistemes fluidics ...

  Experimental and CFD analysis of the flow in the wake of a vertical axis wind turbine 

  Sánchez Morales, Valentin (Date of defense: 2017-06-19)

  Aquesta tesi es divideix en dos blocs on s'analitza el flux d'una VAWT. El primer bloc se centra en l'estudi experimental i numèric d'una VAWT amb vuit pales basada en el fenomen de resistència. A la primera part, la ...

  Experimental and numerical analyses of flow-limited chemical reactions in laminar and turbulent regimes 

  Sancho Conde, Irene (Date of defense: 2015-05-29)

  Aquesta tesis es divideix en tres blocs on s’analitza l’efecte de diferents règims de flux en reaccions químiques. El primer bloc analitza una base de dades obtinguda a partir de simulació numèrica d’un flux reactiu i ...

  Experimental and Numerical investigation of flow in a lid-driven cylindrical cavity 

  Selvaraj, Joshua David (Date of defense: 2022-03-24)

  En aquest treball, s'investiga el flux en una cavitat cilíndrica amb una tapa giratòria utilitzant eines experimentals i computacionals. La velocitat de rotació de la tapa es manté constant amb el temps o es varia periòdicament ...