Aprenentatge informal en docència del professorat universitari novell 

  Encinar Prat, Laia (Date of defense: 2021-07-02)

  La docència és una de les funcions que desenvolupa el professorat universitari, però la formació reglada que reben entorn aquesta és escassa. A més, el professorat novell, que es troba en l'etapa inicial del seu desenvolupament ...

  Aymaras y afrodescendientes en la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Norte Grande de Chile 

  Nancuante Benavente, Vivian (Date of defense: 2022-11-07)

  Aquesta tesi és una investigación emmarcada en la teoría crítica de la didáctica de les ciències socials, específicament atén el problema de poder reconèixer les minories ètniques del nord de Xile, en aquest cas a les i ...

  Caracterización del conocimiento especializado sobre el área de figuras planas en estudiantes para maestro 

  Caviedes Barrera, Sofía (Date of defense: 2022-12-19)

  L’objectiu de la present tesi doctoral és caracteritzar el coneixement especialitzat que posen en joc els EPM quan s’enfronten a un conjunt de tasques professionals que involucren l’àrea de figures planes. Per fer-ho, ...

  Educación territorial en una comunidad emberá-chamí: Un estudio de investigación acción en colabor 

  Cruz Forero, Luz Dary (Date of defense: 2022-12-05)

  Aquest treball parteix de la revisió de la legislació etnoeducativa vigent a Colòmbia i palesa en la Constitució Nacional de 1991, les regulació dels drets educatius de les poblacions minoritàries contemplades a la Llei ...

  El legado pedagógico de Juan Macho Moreno y la evolución histórico-legislativa y socio-educativa de la educación española a finales del siglo XIX y principios del XX 

  Salinas Serrano, Rafael (Date of defense: 2021-07-27)

  La present tesi doctoral disposa com objecte d’estudi central el llegat pedagògic de Macho Moreno. Entre els seus referents pedagògics i socials es troben cinc influències: Informe Quintana (1814); formació de l’Escola ...

  Evaluación de la transferencia de la formación de las enfermeras noveles 

  Roig Ester, Helena (Date of defense: 2021-06-22)

  Durant els primer mesos dins món laboral, gran part dels nous graduats en infermeria experimenten obstacles que poden influir en l’aplicació de la formació rebuda durant el grau, però el nostre coneixement al respecte és ...

  La construcción discursiva de la intertextualidad en el género proyecto de grado: una situación de escritura en las disciplinas 

  Romero Chala, Bibiana Yaneth (Date of defense: 2020-10-22)

  En esta tesis doctoral analizamos el proceso de fundamentación y aplicación de una secuencia didáctica (en adelante SD) centrada en la enseñanza y aprendizaje de la construcción de la intertextualidad en el género recepcional ...

  La creación de capital social desde los planes de desarrollo comunitario en Cataluña 

  Martínez Chito, Lucas Manuel (Date of defense: 2022-06-15)

  La perspectiva del capital social ha guanyat protagonisme en els últims 25 anys en la recerca i intervenció en els camps social i educatiu. Existeix un debat obert sobre l’aplicació d’aquest concepte en els processos d’acció ...

  La educación intercultural bilingüe en Ecuador: el caso del pueblo indígena Saraguro 

  Saritama Valarezo, Miguel Ángel (Date of defense: 2020-07-23)

  L'estudi es planteja els significats que generen la cosmovisió andina, sabers ancestrals i cultura indígena en els aprenentatges escolars bilingües kichwa-castellà en un context escolar i comunitari de contacte cultural. ...

  La Humanització de la Història Escolar. Conceptualització, limitacions i possibilitats per al professorat 

  Massip i Sabater, Mariona (Date of defense: 2022-04-01)

  Aquesta tesi és una recerca en l’àmbit de la didàctica de les ciències socials. Ubicada en la pedagogia crítica i en els plantejaments decolonials, desenvolupa el concepte i les implicacions de la humanització del coneixement ...

  La invisibilidad social del pueblo mapuche en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia y de las Ciencias Sociales en Chile y en Argentina. Un análisis desde la Teoría Fundamentada 

  Sanhueza Rodríguez, Alexis (Date of defense: 2021-09-30)

  d’investigacions en països amb una marcat passat colonial que mostren el lloc infravalorat que tenen els pobles originaris en els currículums i, de la mateixa manera, el valor d’una formació docent lligada a la justícia ...

  Language learner engagement in asynchronous discussion forums: an exploratory study 

  Robbins, Jacqueline (Date of defense: 2020-12-22)

  Aquesta tesi explora la implicació (engagement) d’estudiants d’idiomes en fòrums de discussió asíncrons que formen part d’un curs d’aprenentatge de l’anglès en línia per a adults a la Universitat Oberta de Catalunya. La ...

  Las estrategias colaborativas en el aula y entre docentes: Estudio de Caso de una Universidad Pública Chilena en contexto de frontera 

  Velásquez Parraguez, Eduardo Alejandro (Date of defense: 2022-07-14)

  Aquest treball investigatiu va tenir com a objectiu analitzar les estratègies per al treball col·laboratiu a l’assignatura de pràctica pedagògica en una Universitat pública de context de frontera. Es tracta d’un estudi amb ...

  Las representaciones de la enseñanza y el aprendizaje de la periodización en contextos de diversidad étnica: la cosmovision mapuche 

  Cartes Pinto, Daniela (Date of defense: 2021-01-29)

  La recerca versa sobre les representacions que l’estudiantat i el professorat té sobre la periodització en contextos de diversitat ètnica (poble maputxe a Xile). El temps històric i la periodització són artefactes significatius ...

  Los valores profesionales en el grado de enfermaría 

  Bleda García, Silvia (Date of defense: 2021-05-28)

  INTRODUCCIÓ: Els valors professionals es defineixen com a valors humans contextualitzats orientats a la professió, constitueixen la identitat professional i s’adquireixen principalment mitjançant la formació acadèmica i ...

  Mindfulness in an Elementary School for Improving the Executive Functions 

  Hyatt Ritter, Anne (Date of defense: 2020-07-21)

  Objectius: L’entrenament de la consciència plena és un mètode didàctic pràctic i acceptat, dirigit a millorar les funcions executives dels alumnes d’educació primària. Amb tot, els estudis de consciència plena realitzats ...

  Practicas Socioeducativas y Cambio Ambiental Global Análisis desde profesionales que se desempeñan en territorios afectados por desastres y conflictos socioambientales en la interfaz socioecológica Atacama-Coquimbo, Chile 

  Sepúlveda Hernández, Elia (Date of defense: 2020-10-06)

  En aquesta investigació s'aborda la qüestió socioambiental, entesa com el conjunt de problemàtiques, fenòmens, relacions i poders que travessen la dependència de les persones i societats amb la natura. Aquesta vinculació, ...

  Prácticas pedagógicas en el proceso de adquisición y desarrollo de competencias básicas en estudiantes de la provincia de Concepción 

  Caro Quintana, Pamela Andrea (Date of defense: 2021-01-14)

  La pràctica pedagògica es constitueix en un espai central de la tasca docent, atès que promou la concreció material de les possibilitats de millora de sistema escolar. En el cas de Xile, la normativa educacional de llarg ...