Recently added

Bridging the gaps between cell stress, mitochondrial dysfunction and lipid metabolism in ALS cellular pathophysiology 

Rossi, Chiara (Date of defense: 2022-11-23)

L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és un trastorn neurodegeneratiu caracteritzat per la pèrdua de neurones motores superiors i inferiors de l'escorça motora i desgast muscular progressiu. Les neurones motores afectades ...

Virtual Machine Scheduling for Energy and SLA Optimisation based in Metaheuristics and Forecasting Techniques in Cloud Computing 

Vila Almenara, Sergi (Date of defense: 2022-11-09)

El propòsit principal d’aquesta tesis és contribuir als entorns Cloud en la millora del consum energètic i de la Qualitat de Servei (QoS), a través dels Acords de Nivell de Servei (SLA), mitjançant tècniques que permetin ...

Advancing cancer precision medicine through cell-based functional assays and microfluidics. Finding the needle in a haystack to improve pediatric leukemia treatment 

Manzano Muñoz, Albert (Date of defense: 2022-12-15)

[eng] Personalized medicine has emerged to improve cancer treatment beyond classical approaches. The identification of genetic mutations by molecular analyses dominate personalized medicine initiatives promoting clinical ...

Processament de perfils de precipitació obtinguts amb radar Doppler 

Garcia Benadí, Albert (Date of defense: 2023-01-10)

[cat] En la actualitat les dades obtingudes amb instruments de teledetecció (mesures obtingudes a distància) formen una part essencial en l’àmbit de la meteorologia. Aquestes dades s’obtenen amb diversos sensors de tipus ...

Evaluación del impacto del programa ‘Escuela de madres y padres’ sobre el bienestar psicosocial a partir de las vivencias de los progenitores de recién nacidos prematuros ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales 

Paraíso Pueyo, Elena (Date of defense: 2022-11-04)

Introducció: L'experiència d'ingrés en una Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) resulta traumàtica per als pares, arribant a comprometre el seu benestar psicològic i social, i amb repercussions en el nounat. El ...

More