Now showing items 1-20 of 42920

  Estrategias para la detección y control del deoxinivalenol y las fumonisinas en cereales y derivados 

  Borràs-Vallverdú, Bernat (Date of defense: 2024-07-05)

  Les micotoxines són metabòlits secundaris produïts per fongs que no només són perjudicials per a la salut humana i animal, sinó que també causen important pèrdues econòmiques. El deoxinivalenol (DON) i les fumonisines B1 ...

  El corte vertical y las casas modernas en las laderas de Quito (1960 - 1985) 

  Banderas Braga, Marcelo (Date of defense: 2022-12-02)

  (English) Modern architecture arrived in Quito through a complex process of assimilation of the lessons and values that emerged in Western Europe and the United States in the early 20th and late 19th centuries. The location ...

  Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics 

  Mozorov, Vladislav (Date of defense: 2024-05-27)

  This thesis consists of three essays on identification, estimation, and inference on distributional features of heterogeneous parameters using panel data. In the first chapter, Christian Brownlees and I consider the ...

  A Discurse afterlife: representations of the political life, death, and continued presence of Marielle Franco] 

  de la Presa, Lucia (Date of defense: 2024-03-05)

  This dissertation is an exploration of discourses representing the political life, death, and continued presence of Marielle Franco following her assassination on 14 March 2018. Marielle Franco was a councilwoman in the ...

  Periodisme i acadèmia Meta-anàlisi de la recerca en periodisme a Espanya 

  Salvador-Mata, Bertran (Date of defense: 2024-06-25)

  Aquesta recerca analitza la producció científica en la disciplina acadèmica del periodisme a Espanya (1980-2022). Per fer-ho, utilitza l’eina de clusterització algorítmica citation topic (InCites Clarivate Analytics, Web ...

  New analytical strategies based on mass spectrometry for the sensitive analysis of protein and microRNA biomarkers in human biofluids 

  Salim, Hiba (Date of defense: 2024-07-19)

  [eng] The analysis of molecular biomarkers in biological samples is of great interest for tackling numerous diseases. However, several challenges remain, including the low abundance of these biomarkers, their complex ...

  Crime control as social interaction. A conversation analysis of police border checks 

  Mora Rodríguez, Michael (Date of defense: 2024-05-14)

  This doctoral thesis examines police border checks organised in the Spain – France border area (La Jonquera – Le Perthus). The main objective of these police checks is to prevent illegal activities (i.e., crime control). ...

  Exploring the nexus of language and thought: a comparative analysis of spontaneous speech in aphasia and schizophrenia spectrum disorders 

  Zhang, Han (Date of defense: 2024-05-13)

  Our language capacity emerges robustly and universally in development, it lies at the heart of our human experience from the beginning of a human life, and remains relatively stable across the lifespan. Yet its vulnerability ...

  The role of information and communication technology and the Internet in the acces to justice: effective online dispute resolution in low-value, high-volume business-to-consumer (B2C) cross-border e-Commerce disputes 

  Dal Pubel, Luca (Date of defense: 2014-06-14)

  The rapid development of Information and Communication Technology (ITC) and the Internet have enormously impacted our society, with positive and negative effects on our civilization. This information and communication ...

  Obrint les portes de casa: Experiències i resistències de joves LGBT+ del Bages a l’espai domèstic 

  Pascual Bordas, Júlia (Date of defense: 2024-06-19)

  [cat] La concepció de la casa com a espai segur s’ha problematitzat des de perspectives feministes i LGBTIA+. Aquestes aproximacions han posat en relleu com la casa pot ser un espai de conflicte, lluita i negociació, que ...

  Susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en la población pediátrica y su contribución en la transmisión dentro de los núcleos familiares 

  Melé Casas, Maria (Date of defense: 2024-05-02)

  [spa] El presente proyecto de investigación se sitúa en el contexto pre-variantes (variante Wuhan), momento en el que la susceptibilidad de los niños a la infección por SARS-CoV- 2 era aún incierta. Tampoco se conocía ...

  Epidemiological dynamics of Tuberculosis within the prison population and the community 

  Sequera Buzarquis, Victor Guillermo (Date of defense: 2024-04-30)

  [eng] INTRODUCTION: The control of tuberculosis (TB) in Central America and South America has significantly progressed over the past 20 years. However, it has particularly stagnated during the second decade of the 21st ...

  Els infants i les mares de la Maternitat de Les Corts de Barcelona (1960-1970): Respostes per a unes víctimes oblidades 

  Arantegui Arràez, Laura (Date of defense: 2024-07-15)

  Aquest estudi presenta una contextualització històrica per, posteriorment, centrar-se en les experiències viscudes pels infants i les mares ingressats a la Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona-Les Corts i a les Llars ...

  Drive systems optimization in electric, hybrid and fuel cell vehicles 

  Alcázar García, Désirée (Date of defense: 2022-09-05)

  (English) We are currently immersed in the fourth industrial revolution that involves, among others, technology to prevent climate change, transformation of the transport sector, digitization and artificial intelligence. ...

  Brain resilience, vulnerability, and modifiable risk factors in populations at risk of Alzheimer's disease 

  Akıncı, Müge (Date of defense: 2024-07-18)

  This thesis explores early pathophysiological processes related to Alzheimer’s disease (AD) and their associations with modifiable factors in cognitively unimpaired, middle-aged individuals at risk of AD. Through five ...

  CSDE1 isoforms in cancer progression and suppression 

  Ciocia, Annagiulia (Date of defense: 2024-07-18)

  The RNA-binding protein CSDE1 is a key regulator of mRNA stability and translation, involved in a wide range of biological processes. Alterations of CSDE1 expression and/or genetic mutations have been found in neurode ...

  Rebuilding Jewish Europe after the Fall of Communism, 1989-2000: a case of transnational circulation of narratives, resources and knowledge 

  Dimentstein, Marcelo David (Date of defense: 2024-07-12)

  La caiguda del Muro de Berlín i la desaparició dels règims comunistes a Europa van suposar un canvi radical per al judaisme en el continent. El canvi més profund es va produir, naturalment, a Europa Central i Oriental, és ...

  El Silenci en l'educació de la interioritat. Identificació i anàlisi de factors determinants per a una pedagogia del ser 

  Jarabo Fidalgo, Ana Eva (Date of defense: 2024-07-11)

  Aquest estudi parteix de la importància de l’educació integral, entesa com l’acompanyament en el desplegament harmònic de totes i cadascuna de les dimensions de la persona (corporal, social, psíquica i espiritual), perquè ...

  Estética compositiva en las partituras generativas de Mestres Quadreny 

  Sanz Badenas, David (Date of defense: 2024-07-31)

  This research study on the generative scores of the Catalan composer Josep Maria Mestres Quadreny (1929-2021) is the first work of this type to include, in full, all of these works in the composer's catalogue. The ...

  El delito de desobediencia por enriquecimiento injustificado de autoridades (estudio de la figura y de sus límites constitucionales) 

  Raga Vives, Anna (Date of defense: 2024-07-18)

  La tesis ofrece un análisis del delito de desobediencia por enriquecimiento injustificado de autoridades (art. 438 bis del Código Penal). Mediante un estudio comparativo internacional y un análisis crítico de la jurisprudencia ...