Aproximación a la cultura a través del estudio contrastivo entre la fraseología española y la bantú: visión de la condición femenina y de la familia 

  Njike Yoba, Stella Isabelle (Date of defense: 2022-09-26)

  La nostra investigació s'enfoca en unitats com els refranys bantús i espanyols. Ténen com a propòsits la reconstrucció de la imatge de la dona i de la família a banda i banda i de la seva vigència. De fet, s'ha elaborat ...

  Aproximación temática a la obra novelística de Pierre Drieu la Rochelle 

  Solé Castells, Cristina (Date of defense: 1996-10-15)

  En primer lloc desitjava centrar les meves investigacions en la literatura del segle XX i, de forma molt especial, sempre m'ha fascinat aquesta convulsada primera meitat del segle que tant ha marcat als francesos. Vist des ...

  Caracterización lexicológica y lexicográfica del parlache para la elaboración de un diccionario 

  Castañeda Naranjo, Luz Stella (Date of defense: 2005-11-18)

  Esta tesis doctoral tuvo su génesis en el interés de profundizar en el estudio de un fenómeno linguístico y cultural generado en Medellón y en su área Metropolitana a partir de los años ochenta, debido al auge del ...

  Comprensión lectora de español como lengua extranjera (E/LE) en la enseñanza secundaria camerunesa. Un estudio sobre el currículum, los manuales y las prácticas de aulas en tercer curso de español 

  Ngoueko Tiako Tchiaffi, Anne Honorine (Date of defense: 2018-02-09)

  La necessitat d'adoptar el mètode interactiu en les pràctiques lectores s'ha de considerar com una pràctica fonamental si volem millorar la competència lectora dels aprenents. La gran preocupació d'aquest estudi és la ...

  Dificultades que plantea la enseñanza/aprendizaje de ELE para alumnado camerunés de lengua materna medùmba (entre el contraste de lenguas y las creencias sociolingüísticas y educativas) 

  Yagang, Christelle (Date of defense: 2017-06-19)

  Intervenen molts elements en el procés d'ensenyament/aprenentatge d'una llengua estrangera. En aquesta tesi s'analitza l'efecte que tenen en aquest procés les llengües que prèviament ha après l'alumne, així com les creences ...

  Disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna 

  Chen, Lei (Date of defense: 2021-11-12)

  Aquesta tesi doctoral té com a finalitat contribuir als estudis de disponibilitat lèxica en estudiants d'espanyol com a llengua estrangera, prenent com a objecte analític alumnes sinohablantes al seu país d'origen i, ...

  Disponibilidad léxica en la provincia de Lleida: estudio comparado de dos lenguas en contacto 

  Serrano Zapata, Maribel (Date of defense: 2014-09-09)

  La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la disponibilidad léxica y se adscribe al Proyecto Panhispánico de Estudio del Léxico Disponible. Nuestra aportación concreta supone el estudio del léxico disponible en la ...

  Thumbnail

  Eduardo Chicharro Briones La obra narrativa y la obra en verso. Estudio y análisis 

  Hooft Comajuncosas, Andreu van, 1962- (Date of defense: 1995-12-22)

  La inexistència d'un catàleg definitiu sobre l'obra inèdita, la diversitat i la dispersió de publicacions en les que aquest autor va participar, el caràcter minoritari de les mateixes, la parcialitat i les inexactituds de ...

  El erotismo en la primera producción literaria de Ana Rossetti (1980-1991) 

  Medina Puerta, Carmen (Date of defense: 2022-03-07)

  La present tesi doctoral estudia la representació de l'erotisme en la producció d'Ana Rossetti (San Fernando, 1950). Concretament, se centra en el corpus format pels Los devaneos de Erato (1980), Indicios vehementes (1985), ...

  El espacio en la obra de Alfredo Bryce Echenique 

  Hurtado Peralta, Mª Pilar (Date of defense: 1995-12-18)

  L'elecció de l'autor i del tema d'aquest treball no va tenir una motivació concreta ni entusiasta. Però si avui hagués de començar, de nou, una tesi, tornaria a elegir a Alfredo Bryce Echenique, perquè entrar en l'obra ...

  El léxico de la Informática e Internet en el ámbito hispanohablante. Descripción y estudio contrastivo 

  Ciro, Lirian Astrid (Date of defense: 2014-07-04)

  L'espanyol és una llengua amb moltes realitzacions en funció dels seus diferents registres. És clar que les diferències existents en la llengua espanyola són degudes a la seva àmplia distribució geogràfica i l'alt nombre ...

  El Lugar del silencio en el proceso de comunicación 

  Mateu Serra, Rosa (Date of defense: 2001-12-10)

  El propòsit d'aquesta tesi és situar el paper del silenci dins del procés de la comunicació, partint de la convicció inicial que el seu caràcter contradictori amb la parla però a la vegada inherent a ella, necessita un ...

  Enseñanza y aprendizaje del español en Camerún: análisis de las creencias del alumnado/profesorado e implicaciones didácticas para una formación competitiva de estudiantes/docentes de ELE 

  Kem-Mekah Kadzue, Oscar (Date of defense: 2016-07-08)

  Hoy en día, la finalidad universal del aprendizaje de lenguas extranjeras es el desarrollo de la competencia comunicativa en los discentes. No obstante, cabe admitir que la adquisición de esa competencia comunicativa no ...

  El Fin de la Guerra Civil española y el exilio republicano: visiones y prácticas de la sociedad argentina a través de la prensa. El caso de Mar del Plata, 1939 

  Bocanegra Barbecho, Lidia (Date of defense: 2006-06-16)

  Al costat de la causa republicana va estar majorment la societat argentina, però el govern es va amagar darrera una política de abstenció amb respecte a la mateixa, primer, i de reconeixement del nou govern espanyol després, ...

  Fraseología española de origen latino y motivo grecorromano 

  Pascual López, Xavier (Date of defense: 2012-06-25)

  Partint d’una concepció àmplia de la fraseologia i d'una perspectiva etnolingüística, l’anàlisi es centra en fraseologismes espanyols (especialment, parèmies) per als quals pot establir-se un origen llatí o una motivació ...

  Jean-Richard Bloch: pensamiento y creación 

  Figuerola Cabrol, M. Carme (Date of defense: 1999-06-18)

  La tesis tiene como objeto de estudio el pensamiento de Jean-Richard<br/>Bloch, un autor algo descuidado por la crítica literaria pese a que ejerció un<br/>papel destacado en el cenáculo intelectual de la primera mitad del ...

  La Aventura nocturna: claves del sueño en la literatura castellana medieval y del siglo XVI 

  Acebrón Ruiz, Julián (Date of defense: 2001-07-20)

  Partint de la lectura dels textos literaris espanyols dels segles XIII al XVI, aquest treball examina la concepció medieval del son i del somni. Es constata el fet que la cultura onírica pagana no va ser totalmen erradicada ...