Análisis del discurso docente en actividades de modelización sobre fuerzas y movimiento 

  Vergara Sandoval, Camilo (Date of defense: 2022-12-16)

  Aquesta tesi s’emmarca en els tallers experimentals de física centrats en la modelització (tallers REVIR) dirigits a alumnat de batxillerat, analitzant el discurs docent que es dona, les pràctiques de modelització en les ...

  Children at-risk of writing difficulties 

  Pascual Peñas, Mariona (Date of defense: 2020-10-15)

  Les dificultats amb l’escriptura fonamentalment s’han estudiat en relació als trastorns de l’aprenentatge. Així doncs, són normalment relegades a una conseqüència d’un trastorn primari. No obstant, la recerca en dislèxia, ...

  El concepto de experiencia histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Representaciones del profesorado de Cataluña y evidencias en sus prácticas con la historia oral 

  Meneses Varas, Belén (Date of defense: 2020-09-25)

  La investigació respon a la necessitat d’aconseguir que l’aprenentatge històric sigui considerat com una experiència educativa significativa per a la vida de l’alumnat. Pretén comprendre el concepte d’Experiència Històrica ...

  La formació inicial en Educació Inclusiva en els Graus d’Educació Primària a les universitats públiques catalanes 

  Garcia Vallès, Xènia (Date of defense: 2022-03-03)

  L’assoliment d’escoles més inclusives ha passat de ser un reclam a ser una qüestió de drets. Així ho demostra l’última llei orgànica sobre Educació a Espanya (Llei Orgànica 3/2020) i els objectius europeus contemplats en ...

  Les Arts Escèniques com a potenciadores de canvi en la dimensió socioemocional, artística i sociocultural a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria 

  Vela Carmona, Francesca (Date of defense: 2022-07-15)

  Al llarg de la història de la humanitat les Arts han estat presents com a transmissores d’emocions, accions i provocacions, la qual cosa genera a la persona un despertar artístic en comunitat i en soledat, potenciant la ...

  Los aspectos que influyen en el rol del alumnado mediador de la ESO en Cataluña 

  Mozo Llusià, Marta (Date of defense: 2022-03-03)

  La convivència als centres educatius és un tema actual que preocupa a tota la comunitat educativa, pels efectes que té en les relaciones socials, en el desenvolupament de la personalitat dels i les estudiants, el clima del ...

  Mares d’origen marroquí a Catalunya: entre les experiències personals i els processos d’acompanyament a l’escolarització dels fills i filles 

  El Mouali Samadi, Fatiha (Date of defense: 2021-03-26)

  La present tesi doctoral planteja un objectiu doble, per una banda, conèixer les experiències de les mares d’origen marroquí a Catalunya, tot identificant les dimensions que poden explicar la seva relació amb l’escola i ...

  Modelitzar i indagar la contaminació atmosfèrica a l’aula de primària. Anàlisi des de la perspectiva de investigació basada en el disseny 

  Tena i Gallego, Èlia (Date of defense: 2022-10-04)

  La present tesi explora la planificació, disseny, implementació, avaluació i redisseny/refinament iteratiu, dins del paradigma d’investigació basada en el disseny (IBD) d’una seqüència didàctica (SEA/DI) contextualitza en ...

  ¿Qué enseñamos cuando enseñamos poesía? Un estudio de caso de la interacción didáctica y las actividades de aula en la educación secundaria chilena (o el qué, el cómo y el quién de la formación lectora en poesía) 

  Asfura Insunza, Eduardo Adolfo (Date of defense: 2023-02-09)

  El propòsit d’aquesta tesi ha estat analitzar l’ensenyament de la poesia a l’educació secundària xilena, des de la interacció didàctica de professors i estudiants al voltant de les activitats d’aula. S’ha buscat fer una ...

  Trajectòries d’aprenentatge dels alumnes de 4t d’ESO (15-16 anys) sobre el model cineticocorpuscular avançat de matèria 

  Moltó Palomares, María Ángeles (Date of defense: 2022-02-24)

  En aquesta recerca s’han estudiat les trajectòries d’aprenentatge d’un grup d’estudiants de 4t de l’ESO (15-16 anys) sobre un model cineticocorpuscular (CC) avançat de matèria. En aquest estudi s’ha definit el model escolar ...